Výběrové řízení - prodej pozemku UKONČENO

Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení na prodej "Pozemku st. 210, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 507/30" na základě souhlasu Správní rady ze dne 24. 10. 2017 v katastrálním území Ruda u Nového Strašecí. Výběrové řízení je zahájeno dnem zvěřejnění na webových stránkách zadavatele www.lany.czu.cz.

Informace o předmětu prodeje a úplné znění podmínek výběrového řízení jsou k dispozici na internetové adrese www.lany.czu.cz nebo v kanceláři zadavatele ČZU v Praze, ŠZP Lány, Zámecká 419, 270 61 Lány ode dne zvěřejnění do 10. 11. 2017 vždy od 8:00 do 15:00 hod.. Termín schůzky si sjednejte telefonicky na tel.: 735 193 434.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu